Benseny, fàbrica de transformació i mecanització de xapa metàl·lica.