L’EMPRESA

EVOLUCIÓ SEMPRE AMB EXCEL·LÈNCIA

Evolució de l'empresa Benseny

1974 – Jaume Benseny Morera funda un petit taller familiar i li atorga el seu propi nom. Tan ell com la seva dona provenen de famílies de ferrers i forjadors, dedicats a aquest ofici des de fa diverses generacions. El taller es dedica a realitzar construccions metàl·liques i fusteria d’alumini. Estava situat a Martorelles (Barcelona).

 

1988 – L’empresa esdevé Societat Anònima i adopta el seu nom definitiu: Benseny.

 

2001 – Benseny es consolida mudant-se a les noves  instal·lacions de 6.700 m2 situades al Polígon Industrial “El Pedregar” de Montmeló (Barcelona). La seva nova ubicació proporciona bona comunicació en forma d’accés directe a les principals autopistes i carreteres. Facilitant així, el transport a les ciutats més importants. Jordi Benseny Mas, fill del fundador, agafa les regnes del negoci.

 

Actualitat –  Benseny segueix sent una empresa consolidada i respectada pels seus clients, que aplica el saber fer de la generació anterior, rodejant-se dels millors professionals i de les màquines més avançades. Amb els anys s’ha expandit fabricant productes per a més i més sectors (estructures, mobiliari, climatització, bioquímica…). S’ha anat adaptant per romandre competitiva i poder satisfer en tot moment les necessitats dels seus clients. Actualment ha augmentat la capacitat de producció i disposa dels recursos tècnics i humans necessaris per encarar amb solvència tots els projectes que vindran.

Fàbrica Benseny a Martorelles, 1988

Fàbrica Benseny a Montmeló, 2007

GARANTIA DE QUALITAT BENSENY

Per a Benseny la Qualitat és prioritària. L’excel·lència en els productes fabricats n’és només una part. Responsabilitat, competitivitat, confidencialitat i solvència també en formen part. De fet, els seus propis clients i proveïdors així ho avalen.

Les directrius de Qualitat de Benseny es basen en millores de les normes ISO 9001:2000 i 14001.

Es tracta no només de satisfer tots els requisits dels clients, sinó d’anticipar-se a les seves necessitats futures. Seguir un mètode de planificació i prevenció per obtenir el resultat perfecte en el control a posteriori. Facilitar la formació i els recursos perquè cada persona de l’organització pugui complir amb aquests estàndards tan exigents. Mantenir permanentment les condicions de seguretat i prevenció de riscos a cada lloc de treball.

La Qualitat dels productes dissenyats i fabricats, les estructures i mecanitzats realitzats i el servei d’enginyeria ofert, constitueixen una sèrie de factors que proporcionen a Benseny uns avantatges estratègics respecte als seus competidors.

Aquest alt nivell de Qualitat fa de Benseny un potent aliat tan pel mercat nacional com internacional.

COMPROMESOS AMB EL MÓN

Eco-responsabilitat - Ecologia Benseny

Serveis

Solvència Tècnica

Contacte