DEVELOPMENT AREA

Fabricació d'elements per arquitectura

Elements for Architecture

Il·luminació LED Benseny

LED lighting

Fàbrica de mobiliari contract Benseny

Contract furniture

Fabricació de mobiliari urbà a Montmeló per a Barcelona i Madrid

Urban furniture

Fabricació de peces i xassis per al sector del motor automoció

Mobility

Màquines i carcasses Benseny

Machines

Videowalls i sales de control Benseny

Videowalls

Panells sinòptics i botoneres.

Synoptics and keypads