Design, manufacture and installation of Synoptics

Fabricació i reparació de panells sinòptics.
Producció d'armari sinòptic inoxidable.
Sinòptic empotrat en paret de visualització.
Sinòptic a Barcelona pel control d'aigua.
Sinòptic Benseny en planta de cogeneració.
Sala de control i supervisió completa.
Panell sinòptic de mosaic en potabilitzadora.
Cadena de producció de sinòptics a Benseny.
Panell sinòptic d'estació depuradora d'aigua.
Mobiliari modular de control.
Panell de control de canvi d'agulles.
Mosaic en armari sinòptic Benseny.
Panell sinòptic instal·lat en habitació-armari.
Gestió i control de canals.
Comprovacions a fàbrica abans d'embalar.
Producció per a ETAP - EDAR.
Fàbrica de sinòptics per al control de l'aigua a Barcelona.
Creació de panells sinòptics complexos.
Eines pel control d'ajustament per a reactors.
Embalatge i transport de sinòptics Benseny.
Disseny de centres de control i comunicacions.
Control de planta de producció.
Control d'accessos amb botons i llums LED
Armari sinòptic per EDAR.
Armari sinòptic Benseny de grans dimensions.
Vista posterior d'armari sinòptic Benseny.
Instal·lació Benseny de sinòptic en EDAR.
Connexions dels panells sinòptics Benseny
Armari sinòptic Benseny amb pantalles.
Cablejat interior d'armari sinòptic.
Caràtules i botoneres.
Panell de control amb botonera.
Cablejat intern de panell sinòptic.
Sinòptic decoratiu de metacrilat Benseny.
Fabricació de cartells per exterior.
Fabricació de cartelleria i senyalització industrial.