Elements for Architecture – Windows, doors, railings, stairs, fences …

Fabricació de baranes per a escales i balcons
Fabricació i muntatge de baranes en acabat daurat
Disseny Benseny d'escales i baranes de metall
Fàbrica d'escales metàl·liques modernes
Fabricació de baranes i escales a mida Benseny
Instal·lació de baranes per a balcons i escales
Fabricació de valles decoratives
Valla metàl·lica residencial irregular
Fabricació de valles de seguretat
Fabricació i muntatge de finestres d'alumini
Arquitectura finestres tancaments i portes d'alumini
Construccions de tanques i valles metàl·liques