ÁREAS DE DESARROLLO

Fabricació d'elements per arquitectura

Elementos para Arquitectura

Il·luminació LED Benseny

Iluminación LED

Fàbrica de mobiliari contract Benseny

Mobiliario Contract

Fabricació de mobiliari urbà a Montmeló per a Barcelona i Madrid

Mobiliario Urbano

Fabricació de peces i xassis per al sector del motor automoció

Mobilidad

Màquines i carcasses Benseny

Máquinas

Videowalls i sales de control Benseny

Vídeowalls

Panells sinòptics i botoneres.

Sinópticos y botoneras