Mobiliari per Hostaleria i Restauració

Mampara, separador per taules de  Restaurants

Taula Mamut, fabricada en acer i fustes nobles

Taula d’alumini per  Hotels i Restaurants

Taula d’acer inoxidable per  Hotels i Restaurants

Taula d’alumini de dues columnes per Hotels i Restaurants

Taula d’acer inoxidable de dues columnes per Hotels i Restaurants

Taula alta d’alumini per Hotels i Restaurants

Taula alta d’acer inoxidable per Hotels i Restaurants

Taula alta d’alumini, amb sobre rodo per Hotels i Restaurants

Taula alta d’acer inoxidable, amb sobre rodo per Hotels i Restaurants

Butaques, sillons i descans contract d'alta durabilitat
Butaques motoritzades Benseny per a hotels i centres comercials d'oci
Fàbrica de cadires, bancs i butaques d'oci
Fabricant de cadires contract per a hotels i restaurants
Sofà Cruz instal·lat en biblioteques
Fabricació de sofà i descans contract
Mobiliari Benseny en la sala d'espera de l'hospital
Disseny i fabricació de mobiliari contract a mida