CORE BUSINESS

El core business de Benseny és la fabricació de peces, estructures i carcasses metàl·liques destinades a la construcció de bens d’equip per diferents sectors: climatització, construcció, automoció, etc.

En els darrers anys Benseny s’ha especialitzat en un sector en constant creixement: la mobilitat elèctrica. Fabrica parts i peces de vehicles elèctrics. Fabrica peces per accessoris d’aquesta gama de productes. Fabrica principalment, tot allò enfocat a les Smart Cities i al seu desenvolupament.

Benseny és un proveïdor estratègic pels seus clients. Aquests solen ser líders de mercat en els seus sectors d’activitat i valoren la capacitat de trobar solucions industrials als reptes més exigents de disseny.