GARANTIA DE QUALITAT BENSENY

Per a Benseny la Qualitat és prioritària. L’excel·lència en els productes fabricats n’és només una part. Responsabilitat, competitivitat, confidencialitat i solvència també en formen part. De fet, els seus propis clients i proveïdors així ho avalen.

Les directrius de Qualitat de Benseny es basen en millores de les normes ISO 9001:2000 i 14001.

Es tracta no només de satisfer tots els requisits dels clients, sinó d’anticipar-se a les seves necessitats futures. Seguir un mètode de planificació i prevenció per obtenir el resultat perfecte en el control a posteriori. Facilitar la formació i els recursos perquè cada persona de l’organització pugui complir amb aquests estàndards tan exigents. Mantenir permanentment les condicions de seguretat i prevenció de riscos a cada lloc de treball.

La Qualitat dels productes dissenyats i fabricats, les estructures i mecanitzats realitzats i el servei d’enginyeria ofert, constitueixen una sèrie de factors que proporcionen a Benseny uns avantatges estratègics respecte als seus competidors.

Aquest alt nivell de Qualitat fa de Benseny un potent aliat tan pel mercat nacional com internacional.