Mobiliari per Hostaleria i Restauració

Mampara, separador per taules de  Restaurants

Taula Mamut, fabricada en acer i fustes nobles

Taula d’alumini per  Hotels i Restaurants

Taula d’acer inoxidable per  Hotels i Restaurants

Taula d’alumini de dues columnes per Hotels i Restaurants

Taula d’acer inoxidable de dues columnes per Hotels i Restaurants

Taula alta d’alumini per Hotels i Restaurants

Taula alta d’acer inoxidable per Hotels i Restaurants

Taula alta d’alumini, amb sobre rodo per Hotels i Restaurants

Taula alta d’acer inoxidable, amb sobre rodo per Hotels i Restaurants